Správní řízení/zápisy a přestup

Rozdělení žáků do 1. tříd, školní rok 2016/2017

V příloze je uvedeno rozdělení žáků do prvních tříd ve školním roce 2016/2017. Připomínáme setkání dětí a rodičů dne 18. května v 15:00. IABC

Posted in Řízení, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozdělení žáků do 1. tříd, školní rok 2016/2017

Výsledky správního řízení – zápis do I.ročníku ZŠ Lupáčova od 1.9.2016

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole (úřední deska školy u vchodu dveře bočního vstupu do ZŠ) a způsobem umožňující dálkový přístup – www.lupacovka.cz Tímto zveřejněním, kterým se vyhovuje […]

Posted in Řízení, Rodiče, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výsledky správního řízení – zápis do I.ročníku ZŠ Lupáčova od 1.9.2016

Zařazovací řízení do VI. ročníku

Informace o zařazovacím řízení pro žáky budoucího VI. ročníku jsou k dispozici u pana Mgr. Jiřího Kopeckého. E-mailová adresa: kopecky@lupacovka.cz  

Posted in Řízení, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zařazovací řízení do VI. ročníku