Základní informace

Vyhlášení volného dne na 24. 5. 2019

Z provozních a organizačních důvodů je vyhlášen volný den na 24. 5. 2019. Podrobnosti uvádíme v příloze. volny den 24. 5. 2019

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyhlášení volného dne na 24. 5. 2019

ROZPOČET NA ROK 2019 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2020 – 2024

V příloze uvádíme schválený rozpočet na rok 2019 a schválený Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2024. Schválený rozpočet na rok 2019 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2024

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ROZPOČET NA ROK 2019 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2020 – 2024

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2020 – 2024

V příloze uvádíme Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 – 2024. Návrh rozpočtu na rok 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 – 2024

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2020 – 2024

Informace o zpracování osobních údajů ve škole

GDPR – informace podle čl. 13 uvedeného nařízení  1.     Ochrana osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně […]

Posted in Ochrana osobních údajů GDPR | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o zpracování osobních údajů ve škole

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 23. 1. 2019 – DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU!

Vážení rodiče, zákonní zástupci, příznivci školy, dovolte, abychom Vám poděkovali za návštěvu školy při již tradičním Dni otevřených dveří. Velmi nás těší Váš zájem, celkem bylo registrováno téměř 130 návštěvníků. Věříme, že ukázky práce pedagogů, výstupy žáků a atmosféra školy ve Vás zanechaly dobrý dojem a že se rozhodnete pro naši školu a opět Vás […]

Posted in Rodiče, Škola, Úřední, Veřejnost | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 23. 1. 2019 – DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU!

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

V příloze uložena výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018. Výroční zpráva o informacích 2018

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

ZÁPIS O PROVEDENÍ A VÝSLEDCÍCH VOLEB  DO ŠKOLSKÉ RADY

V Praze dne 15. 11.2017  č. j. ZS Lup  341/2017 ZÁPIS O PROVEDENÍ A VÝSLEDCÍCH VOLEB  DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ LUPÁČOVA 1, 130 00 PRAHA 3 Datum konání voleb: 15. 11. 2017 Volební období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 Složení volebního orgánu: Mgr. Martin Řeháček – předseda Mgr. Kamila Kubrová PaedDr. Jaroslava Kudynová […]

Posted in Rada, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZÁPIS O PROVEDENÍ A VÝSLEDCÍCH VOLEB  DO ŠKOLSKÉ RADY

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI VYKONÁVANÝCH AGEND – PRŮBĚH ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

1. Vedení záznamů v třídní knize   Škola žák § 28 odst. 1 písm. f) ŠZ (Školský zákon) Třída žák Obor vzdělání žák Přehled hodin výuky žák Přehled vyučujících zaměstnanec jméno a příjmení žáka žák denní záznam o poskytovaném vzdělávání v jednotlivých předmětech žák účast žáka/studenta ve výuce, omluvené hodiny žák 2. Žádost o přijetí do školy […]

Posted in Ochrana osobních údajů GDPR | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI VYKONÁVANÝCH AGEND – PRŮBĚH ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend – Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních

Pro zajištění evidence úrazů v knize úrazů a záznamu úrazů zpracovává škola o žácích následující typy údajů: 1. Evidence úrazů v knize úrazů Jméno a příjmení žák § 29 odst. 2 a 3 ŠZ § 1 vyhl. č.64/2005 Sb. Datum narození žák popis úrazu žák popis události, při které k úrazu došlo žák Datum úrazu žák místo úrazu […]

Posted in Ochrana osobních údajů GDPR | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend – Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních

Informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend – přijetí do základní školy a k povinné školní docházce

Pro zajištění přijetí do základní školy a k povinné školní docházce, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: 1. Přijetí k základnímu vzdělávání – žádost Jméno a příjmení zákonný zástupce § 36 odst. 4 + § 46 odst. 1 ŠZ Místo trvalého pobytu zákonný zástupce Adresa pro doručování písemností zákonný zástupce Telefonní spojení zákonný zástupce/otec E-mail […]

Posted in Ochrana osobních údajů GDPR | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend – přijetí do základní školy a k povinné školní docházce

Informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend – školní matrika, evidenční listy

Pro zajištění vedení dokumentace školy, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: (ŠZ =  Zákon 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon))   1. Evidence ve školní matrice  Jméno a příjmení dítě, žák, student § 28 ŠZ Rodné číslo dítě, žák, student § 28 ŠZ Datum narození, nebylo-li rodné číslo […]

Posted in Ochrana osobních údajů GDPR | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend – školní matrika, evidenční listy

ZAŘAZOVACÍ ŘÍZENÍ DO 6. ROČNÍKU OD 2018/2019

Informace pro zájemce o přestup do 6. ročníku od školního roku 2018/2019: k dnešnímu dni (21. 5. 2018) je celková kapacita školy naplněna a nemůžeme žádostem o přestup vyhovět. Pokud dojde v souvislosti s probíhajícím správním řízením zápisu do 1. ročníku a přestupy žáků na víceletá gymnázia ke změně, budou zájemci informováni, proto prosíme o […]

Posted in Rodiče, Škola, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZAŘAZOVACÍ ŘÍZENÍ DO 6. ROČNÍKU OD 2018/2019

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU a SETKÁNÍ PŘIJATÝCH DNE 6. 6. 2018

Vážení rodiče, milé děti – naši budoucí prvňáčci, zveme Vás na odpolední setkání dne 6. 6. 2018. Podrobnosti uvádíme ZDE. V příloze je uveden seznam přijatých žáků podle registračních čísel, která obdrželi zákonní zástupci při zápisu. Škola postupovala podle předem zveřejněných kritérií (viz pžíloha níže). Z kapacitních důvodů byly přijaty děti: které mají trvalý pobyt […]

Posted in Rodiče, Škola, Úřední, Veřejnost | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU a SETKÁNÍ PŘIJATÝCH DNE 6. 6. 2018

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017 je uvedena v příloze článku. výroční zpráva informace 2017

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RODIČOVSKÉ UNIE 9. 1. 2018 a KLUB NADANÝCH DĚTÍ

V příloze jsou uloženy informace školy. informace školy ZŠ Lupáčova se od 2.pololetí stane partnerskou školou Mensy. Na škole bude pro zájemce 1x za 2 roky probíhat testování IQ dle standardů Mensy, které bude zpoplatněno částkou 150,- za účastníka. Pro zájemce z řad dětí, které dosáhnou nadprůměrných výsledků, bude otevřen Klub nadaných dětí ZŠ Lupáčova. Klub […]

Posted in Rodiče, Unie, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RODIČOVSKÉ UNIE 9. 1. 2018 a KLUB NADANÝCH DĚTÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 9. 1. 2018

V příloze je uložen zápis z jednání nové Školské rady ze dne 9. 1. 2018 ZÁPIS

Posted in Rada, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 9. 1. 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2023

Usnesením RMČ Praha 3 č. 842 ze dne 11.12.2017 byl schválen rozpočet na rok 2018 a usnesením RMČ Praha 3 č. 841 byl schválen střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2023. rozpočet na rok 2018 střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2023

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Schválený rozpočet na rok 2018 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2023

návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2023

V příloze zveřejňujeme návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2023. návrh rozpočtu na rok 2018 návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2023

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2023

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – LISTINA KANDIDÁTŮ NAVRŽENÝCH OPRÁVNĚNÝMI OSOBAMI

Volby do školské rady se konají 15. 11. 2017 v době 17:00 – 20:00 v budově školy. Níže uváděníme listinu kandidátů navržených oprávněnými osobami: Charakteristika kandidátů – zákonných zástupců žáků do Školské rady – funkční období 1.1.2018-31.12.2020 Kandidát číslo 1: Jan Bém Věk: 43 let Od roku 2011  je předsedou Unie rodičů a  od roku […]

Posted in Rada, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – LISTINA KANDIDÁTŮ NAVRŽENÝCH OPRÁVNĚNÝMI OSOBAMI

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Název veřejné zakázky: „Kompletace projektové žádosti v rámci programu OP PPR a příprava dokumentace projektu: Investice do odborných učeben a vnitřní konektivity školy ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí […]

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – ZMĚNA VOLEBNÍHO ORGÁNU

Dodatek č. 1 k č. j. ZS LUP 179/2017 10. 2017 Změna volebního orgánu pro zajištění voleb do Školské rady Vzhledem k nepřítomnosti Mgr. Hauftové ze zdravotních důvodů ustanovuji členem volebního orgánu PaedDr. Jaroslavu Kudynovou, pedagožku ZŠ Lupáčova. Mgr. Jiří Kopecký ředitel ZŠ Lupáčova

Posted in Rada, Unie, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – ZMĚNA VOLEBNÍHO ORGÁNU

Zápis z jednání Školské rady 5. 9. 2017

V PŘÍLOZE uložen zápis z jednání Školské rady.

Posted in Rada, Unie, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z jednání Školské rady 5. 9. 2017

Jednání rodičovské unie – informace vedení školy 6. 6. 2017

V příloze jsou uloženy informace vedení školy pro jednání Rodičovské unie ze dne 6. 6. 2017. informace školy

Posted in Rada, Unie, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jednání rodičovské unie – informace vedení školy 6. 6. 2017

ROZHODNUTÍ ZE DNE 2. 5. 2017 O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ + SETKÁNÍ 7. 6. 2017

V příloze uvádíme seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018. Na základě § 183 odst. 2 Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění je rozhodnutí vyvěšeno formou seznamu na úřední desce a též na místech umožňující dálkový přístup. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno. Setkání žáků a […]

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ROZHODNUTÍ ZE DNE 2. 5. 2017 O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ + SETKÁNÍ 7. 6. 2017

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – VÝSLEDKY LOSOVÁNÍ Z 12. 4. 2017 V 17:15

Ve dnech zápisu do 1. ročníku 4. 4. a 5. 4. 2017 převýšil počet podaných žádostí o plnění školní docházky kapacitu 3 tříd (90 žáků). Postupujeme podle předem zveřejněných kritérií (viz přílohy k článku o zápisu) a dne 12. 4. 2017 v 17:15 se v budově školy uskutečnilo losování za účasti zástupce zřizovatele ÚMČ Praha […]

Posted in Rodiče, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – VÝSLEDKY LOSOVÁNÍ Z 12. 4. 2017 V 17:15

Porucha odstraněna, od pondělí 9. 1. 2017 probíhá výuka normálně

Havárie vodovodního potrubí je odstraněna, od pondělí 9. 1. 2017 probíhá výuka v běžném režimu. Ještě jednou se omlouváme za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Porucha odstraněna, od pondělí 9. 1. 2017 probíhá výuka normálně

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016 je uveden v příloze článku. vyrocni_zprava_informace2016

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016

Schůzka Unie rodičů, zasedání Školské rady a TŘÍDNÍ SCHŮZKY 15.11.2016

Zveme zástupce rodičů v Rodičovské unii na další schůzku dne 15.11.2016 od 17:00 v uč. č. 44 – 1.patro; zároveň se koná i zasedání Školské rady. Poté od 18:00 probíhají třídní schůzky společné nebo konzultační – podle rozhodnutí třídních učitelů.

Posted in Unie, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Schůzka Unie rodičů, zasedání Školské rady a TŘÍDNÍ SCHŮZKY 15.11.2016

Volný den 18.11.2016

Z provozních a organizačních důvodů je vyhlášen volný den na 18.11.2016. Podrobnosti uvádíme v příloze. reditelskevolno18-11

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volný den 18.11.2016

Průvodce školním rokem 2016/2017; přehled činnosti 2015/2016

V příloze článku zveřejňujeme Průvodce školním rokem 2016/2017 (změna vyhrazena) a dále ohlédnutí za školním rokem 2015/2016. Průvodce školním rokem 2016/2017 Ohlédnutí za školním rokem 2015/2016

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Průvodce školním rokem 2016/2017; přehled činnosti 2015/2016

Výše úplaty za školní družinu od dubna 2016

Výše úplaty za školní družinu (zájmové vzdělávání) ve školním roce 2015/2016 a v roce 2016/2017 Výše úplaty za školní družiny se nemění. 1. Výše úplaty za školní družinu je shodná jako v loňském roce – tedy 210 Kč měsíčně bez ohledu na rozšíření kapacity školní družiny o polytechnický klub. 2. Výše úplaty za zájmové útvary ve […]

Posted in Dokumenty, Družina, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výše úplaty za školní družinu od dubna 2016

Základní informace o školní družině ve školním roce 2016/2017

Dokumenty_ŠD ve formátu ZIP – zápisní lístek a informace o provozu školní družiny.

Posted in Družina, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Základní informace o školní družině ve školním roce 2016/2017

Rozdělení žáků do 1. tříd, školní rok 2016/2017

V příloze je uvedeno rozdělení žáků do prvních tříd ve školním roce 2016/2017. Připomínáme setkání dětí a rodičů dne 18. května v 15:00. IABC

Posted in Řízení, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozdělení žáků do 1. tříd, školní rok 2016/2017

Partneři naší školy

Základní škola Praha 3, Lupáčova má celou řadu partnerů a získala mnohá ocenění.

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Partneři naší školy

Přehled školských zákonů

Na uvedeném odkaze je aktualizovaný přehled školských zákonů.

Posted in Rada, Rodiče, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přehled školských zákonů

Výsledky správního řízení – zápis do I.ročníku ZŠ Lupáčova od 1.9.2016

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole (úřední deska školy u vchodu dveře bočního vstupu do ZŠ) a způsobem umožňující dálkový přístup – www.lupacovka.cz Tímto zveřejněním, kterým se vyhovuje […]

Posted in Řízení, Rodiče, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výsledky správního řízení – zápis do I.ročníku ZŠ Lupáčova od 1.9.2016

Zařazovací řízení do VI. ročníku

Informace o zařazovacím řízení pro žáky budoucího VI. ročníku jsou k dispozici u pana Mgr. Jiřího Kopeckého. E-mailová adresa: kopecky@lupacovka.cz  

Posted in Řízení, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zařazovací řízení do VI. ročníku

ŠVP + učební plán

V příloze jsou učební plány ŠVP Lupáčovka včetně časové dotace a také školní a klasifikační řád. svp_1_web SVP-učební plány

Posted in Dokumenty, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ŠVP + učební plán

Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva o informacích2015 Na uvedeném odkaze je výroční zpráva o informacích.

Posted in Dokumenty, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výroční zpráva o poskytování informací