Základní informace

ZÁPIS O PROVEDENÍ A VÝSLEDCÍCH VOLEB  DO ŠKOLSKÉ RADY

V Praze dne 15. 11.2017  č. j. ZS Lup  341/2017 ZÁPIS O PROVEDENÍ A VÝSLEDCÍCH VOLEB  DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ LUPÁČOVA 1, 130 00 PRAHA 3 Datum konání voleb: 15. 11. 2017 Volební období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 Složení volebního orgánu: Mgr. Martin Řeháček – předseda Mgr. Kamila Kubrová PaedDr. Jaroslava Kudynová […]

Posted in Rada, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZÁPIS O PROVEDENÍ A VÝSLEDCÍCH VOLEB  DO ŠKOLSKÉ RADY

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI VYKONÁVANÝCH AGEND – PRŮBĚH ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

1. Vedení záznamů v třídní knize   Škola žák § 28 odst. 1 písm. f) ŠZ (Školský zákon) Třída žák Obor vzdělání žák Přehled hodin výuky žák Přehled vyučujících zaměstnanec jméno a příjmení žáka žák denní záznam o poskytovaném vzdělávání v jednotlivých předmětech žák účast žáka/studenta ve výuce, omluvené hodiny žák 2. Žádost o přijetí do školy […]

Posted in Ochrana osobních údajů GDPR | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI VYKONÁVANÝCH AGEND – PRŮBĚH ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend – Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních

Pro zajištění evidence úrazů v knize úrazů a záznamu úrazů zpracovává škola o žácích následující typy údajů: 1. Evidence úrazů v knize úrazů Jméno a příjmení žák § 29 odst. 2 a 3 ŠZ § 1 vyhl. č.64/2005 Sb. Datum narození žák popis úrazu žák popis události, při které k úrazu došlo žák Datum úrazu žák místo úrazu […]

Posted in Ochrana osobních údajů GDPR | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend – Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních

Informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend – přijetí do základní školy a k povinné školní docházce

Pro zajištění přijetí do základní školy a k povinné školní docházce, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: 1. Přijetí k základnímu vzdělávání – žádost Jméno a příjmení zákonný zástupce § 36 odst. 4 + § 46 odst. 1 ŠZ Místo trvalého pobytu zákonný zástupce Adresa pro doručování písemností zákonný zástupce Telefonní spojení zákonný zástupce/otec E-mail […]

Posted in Ochrana osobních údajů GDPR | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend – přijetí do základní školy a k povinné školní docházce

Informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend – školní matrika, evidenční listy

Pro zajištění vedení dokumentace školy, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: (ŠZ =  Zákon 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon))   1. Evidence ve školní matrice  Jméno a příjmení dítě, žák, student § 28 ŠZ Rodné číslo dítě, žák, student § 28 ŠZ Datum narození, nebylo-li rodné číslo […]

Posted in Ochrana osobních údajů GDPR | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend – školní matrika, evidenční listy

ZAŘAZOVACÍ ŘÍZENÍ DO 6. ROČNÍKU OD 2018/2019

Informace pro zájemce o přestup do 6. ročníku od školního roku 2018/2019: k dnešnímu dni (21. 5. 2018) je celková kapacita školy naplněna a nemůžeme žádostem o přestup vyhovět. Pokud dojde v souvislosti s probíhajícím správním řízením zápisu do 1. ročníku a přestupy žáků na víceletá gymnázia ke změně, budou zájemci informováni, proto prosíme o […]

Posted in Rodiče, Škola, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZAŘAZOVACÍ ŘÍZENÍ DO 6. ROČNÍKU OD 2018/2019

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU a SETKÁNÍ PŘIJATÝCH DNE 6. 6. 2018

Vážení rodiče, milé děti – naši budoucí prvňáčci, zveme Vás na odpolední setkání dne 6. 6. 2018. Podrobnosti uvádíme ZDE. V příloze je uveden seznam přijatých žáků podle registračních čísel, která obdrželi zákonní zástupci při zápisu. Škola postupovala podle předem zveřejněných kritérií (viz pžíloha níže). Z kapacitních důvodů byly přijaty děti: které mají trvalý pobyt […]

Posted in Rodiče, Škola, Úřední, Veřejnost | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU a SETKÁNÍ PŘIJATÝCH DNE 6. 6. 2018

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017 je uvedena v příloze článku. výroční zpráva informace 2017

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RODIČOVSKÉ UNIE 9. 1. 2018 a KLUB NADANÝCH DĚTÍ

V příloze jsou uloženy informace školy. informace školy ZŠ Lupáčova se od 2.pololetí stane partnerskou školou Mensy. Na škole bude pro zájemce 1x za 2 roky probíhat testování IQ dle standardů Mensy, které bude zpoplatněno částkou 150,- za účastníka. Pro zájemce z řad dětí, které dosáhnou nadprůměrných výsledků, bude otevřen Klub nadaných dětí ZŠ Lupáčova. Klub […]

Posted in Rodiče, Unie, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RODIČOVSKÉ UNIE 9. 1. 2018 a KLUB NADANÝCH DĚTÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 9. 1. 2018

V příloze je uložen zápis z jednání nové Školské rady ze dne 9. 1. 2018 ZÁPIS

Posted in Rada, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 9. 1. 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2023

Usnesením RMČ Praha 3 č. 842 ze dne 11.12.2017 byl schválen rozpočet na rok 2018 a usnesením RMČ Praha 3 č. 841 byl schválen střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2023. rozpočet na rok 2018 střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2023

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Schválený rozpočet na rok 2018 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2023

návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2023

V příloze zveřejňujeme návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2023. návrh rozpočtu na rok 2018 návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2023

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2023

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – LISTINA KANDIDÁTŮ NAVRŽENÝCH OPRÁVNĚNÝMI OSOBAMI

Volby do školské rady se konají 15. 11. 2017 v době 17:00 – 20:00 v budově školy. Níže uváděníme listinu kandidátů navržených oprávněnými osobami: Charakteristika kandidátů – zákonných zástupců žáků do Školské rady – funkční období 1.1.2018-31.12.2020 Kandidát číslo 1: Jan Bém Věk: 43 let Od roku 2011  je předsedou Unie rodičů a  od roku […]

Posted in Rada, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – LISTINA KANDIDÁTŮ NAVRŽENÝCH OPRÁVNĚNÝMI OSOBAMI

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Název veřejné zakázky: „Kompletace projektové žádosti v rámci programu OP PPR a příprava dokumentace projektu: Investice do odborných učeben a vnitřní konektivity školy ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí […]

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – ZMĚNA VOLEBNÍHO ORGÁNU

Dodatek č. 1 k č. j. ZS LUP 179/2017 10. 2017 Změna volebního orgánu pro zajištění voleb do Školské rady Vzhledem k nepřítomnosti Mgr. Hauftové ze zdravotních důvodů ustanovuji členem volebního orgánu PaedDr. Jaroslavu Kudynovou, pedagožku ZŠ Lupáčova. Mgr. Jiří Kopecký ředitel ZŠ Lupáčova

Posted in Rada, Unie, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – ZMĚNA VOLEBNÍHO ORGÁNU

Zápis z jednání Školské rady 5. 9. 2017

V PŘÍLOZE uložen zápis z jednání Školské rady.

Posted in Rada, Unie, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z jednání Školské rady 5. 9. 2017

Jednání rodičovské unie – informace vedení školy 6. 6. 2017

V příloze jsou uloženy informace vedení školy pro jednání Rodičovské unie ze dne 6. 6. 2017. informace školy

Posted in Rada, Unie, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jednání rodičovské unie – informace vedení školy 6. 6. 2017

ROZHODNUTÍ ZE DNE 2. 5. 2017 O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ + SETKÁNÍ 7. 6. 2017

V příloze uvádíme seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018. Na základě § 183 odst. 2 Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění je rozhodnutí vyvěšeno formou seznamu na úřední desce a též na místech umožňující dálkový přístup. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno. Setkání žáků a […]

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ROZHODNUTÍ ZE DNE 2. 5. 2017 O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ + SETKÁNÍ 7. 6. 2017

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – VÝSLEDKY LOSOVÁNÍ Z 12. 4. 2017 V 17:15

Ve dnech zápisu do 1. ročníku 4. 4. a 5. 4. 2017 převýšil počet podaných žádostí o plnění školní docházky kapacitu 3 tříd (90 žáků). Postupujeme podle předem zveřejněných kritérií (viz přílohy k článku o zápisu) a dne 12. 4. 2017 v 17:15 se v budově školy uskutečnilo losování za účasti zástupce zřizovatele ÚMČ Praha […]

Posted in Rodiče, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – VÝSLEDKY LOSOVÁNÍ Z 12. 4. 2017 V 17:15

Porucha odstraněna, od pondělí 9. 1. 2017 probíhá výuka normálně

Havárie vodovodního potrubí je odstraněna, od pondělí 9. 1. 2017 probíhá výuka v běžném režimu. Ještě jednou se omlouváme za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Porucha odstraněna, od pondělí 9. 1. 2017 probíhá výuka normálně

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016 je uveden v příloze článku. vyrocni_zprava_informace2016

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016

Schůzka Unie rodičů, zasedání Školské rady a TŘÍDNÍ SCHŮZKY 15.11.2016

Zveme zástupce rodičů v Rodičovské unii na další schůzku dne 15.11.2016 od 17:00 v uč. č. 44 – 1.patro; zároveň se koná i zasedání Školské rady. Poté od 18:00 probíhají třídní schůzky společné nebo konzultační – podle rozhodnutí třídních učitelů.

Posted in Unie, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Schůzka Unie rodičů, zasedání Školské rady a TŘÍDNÍ SCHŮZKY 15.11.2016

Volný den 18.11.2016

Z provozních a organizačních důvodů je vyhlášen volný den na 18.11.2016. Podrobnosti uvádíme v příloze. reditelskevolno18-11

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volný den 18.11.2016

Průvodce školním rokem 2016/2017; přehled činnosti 2015/2016

V příloze článku zveřejňujeme Průvodce školním rokem 2016/2017 (změna vyhrazena) a dále ohlédnutí za školním rokem 2015/2016. Průvodce školním rokem 2016/2017 Ohlédnutí za školním rokem 2015/2016

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Průvodce školním rokem 2016/2017; přehled činnosti 2015/2016

Výše úplaty za školní družinu od dubna 2016

Výše úplaty za školní družinu (zájmové vzdělávání) ve školním roce 2015/2016 a v roce 2016/2017 Výše úplaty za školní družiny se nemění. 1. Výše úplaty za školní družinu je shodná jako v loňském roce – tedy 210 Kč měsíčně bez ohledu na rozšíření kapacity školní družiny o polytechnický klub. 2. Výše úplaty za zájmové útvary ve […]

Posted in Dokumenty, Družina, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výše úplaty za školní družinu od dubna 2016

Základní informace o školní družině ve školním roce 2016/2017

Dokumenty_ŠD ve formátu ZIP – zápisní lístek a informace o provozu školní družiny.

Posted in Družina, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Základní informace o školní družině ve školním roce 2016/2017

Rozdělení žáků do 1. tříd, školní rok 2016/2017

V příloze je uvedeno rozdělení žáků do prvních tříd ve školním roce 2016/2017. Připomínáme setkání dětí a rodičů dne 18. května v 15:00. IABC

Posted in Řízení, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozdělení žáků do 1. tříd, školní rok 2016/2017

Partneři naší školy

Základní škola Praha 3, Lupáčova má celou řadu partnerů a získala mnohá ocenění.

Posted in Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Partneři naší školy

Přehled školských zákonů

Na uvedeném odkaze je aktualizovaný přehled školských zákonů.

Posted in Rada, Rodiče, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přehled školských zákonů

Výsledky správního řízení – zápis do I.ročníku ZŠ Lupáčova od 1.9.2016

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole (úřední deska školy u vchodu dveře bočního vstupu do ZŠ) a způsobem umožňující dálkový přístup – www.lupacovka.cz Tímto zveřejněním, kterým se vyhovuje […]

Posted in Řízení, Rodiče, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výsledky správního řízení – zápis do I.ročníku ZŠ Lupáčova od 1.9.2016

Zařazovací řízení do VI. ročníku

Informace o zařazovacím řízení pro žáky budoucího VI. ročníku jsou k dispozici u pana Mgr. Jiřího Kopeckého. E-mailová adresa: kopecky@lupacovka.cz  

Posted in Řízení, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zařazovací řízení do VI. ročníku

ŠVP + učební plán

V příloze jsou učební plány ŠVP Lupáčovka včetně časové dotace a také školní a klasifikační řád. svp_1_web SVP-učební plány

Posted in Dokumenty, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ŠVP + učební plán

Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva o informacích2015 Na uvedeném odkaze je výroční zpráva o informacích.

Posted in Dokumenty, Úřední | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výroční zpráva o poskytování informací