Turistický kurz pro 6. ročník + storno podmínky

V letošním školním roce bude probíhat Turistický kurz v Krkonoších pro 6. ročník v termínu 27. 5. – 31. 5. 2019. Základní informace žáci dostali přímo s přihlášením na tuto akci.

Kontaktní osoba, vedoucí zájezdu: Jarmila Tomášková (tomaskova@lupacovka.cz)

Pokyny k turistickému kurzu

Místo pobytu: Krkonoše – Žižkova bouda, Pec pod Sněžkou

Odjezd: 27.5.2019 od školy v 9:00 (sraz v 8:45)

Příjezd: 31.5.2019 ke škole v cca 12:30

Vedoucí výjezdu: Ing. Jarmila Tomášková(tomaskova@lupacovka.cz)

Zdravotník: H. Vidličková

Instruktoři: Mgr. L. Braunová, Mgr. J. Šrail, Mgr. H. Zamrazilová, RNDr. I. Plánková, Mgr. M. Dlouhý

Nejpozději do 10.5.2018 odevzdat třídním učitelům: karta účastníka, zdravotní způsobilost, kopii kartičky zdrav. pojištění (potřebné podklady jsou ke stažení na webu školy)

Odevzdat při odjezdu u autobusu:

 • Vyplněnou bezinfekčnost od rodičů datovanou k 27.5.2019
 • Zdravotníkovi případné léky označené jménem

Žáci s sebou:

 • Oblečení a vybavení vhodné na turistiku v horách(větrovka, bunda spíše zimní)
 • Turistické boty (pohorky) a botasky i do sněhu
 • Oblečení na sport a převlečení do chaty (mikiny 2x, kalhoty 2x, trička dl. a kr. Rukáv, spodní prádlo)
 • Batoh na turistiku a lahev na pití
 • Nepromokavá bunda( pláštěnka)
 • Přezutí do chalupy
 • Opalovací krém a jelení lůj na rty
 • Svačiny na výlety (tyčinka apod.)
 • Kapesné 300 na vstupy a lanovky a individuálně cca 300 na občerstvení
 • Hygienické potřeby, ručník, pyžamo, kapesníky, hřeben, pasta, kartáček, mýdlo.
 • Pokrývka hlavy (kšiltovka, nebo šátek)
 • Sluneční brýle
 • (pálky a míčky na stolní tenis), stolní hry,

Pokyny:

 • Nebrat s sebou zbytečnosti, cennosti apod.
 • Zákaz návykových látek(cigarety, alkohol, drogy)
 • Nevolat dětem po 21:45 z důvodu večerky

Zde naleznete další materiály:

Dále uvádíme storno podmínky tak, jak jsou uvedeny ve smlouvě a požadovány ubytovatelem:

ÚHRADA CELKOVÉ CENY A STORNO PODMÍNKY

 1. Objednatel se zavazuje uhradit Provozovateli Celkovou cenu následujícím způsobem:
 • 50 % Celkové ceny nejpozději do 15 dnů od vystavení zálohové faktury,
 • zbylou část ve výši 50 % Celkové ceny uhradí Objednatel po dohodě s Provozovatelem oproti vystavené konečné faktuře, a to nejpozději do 15 dnů od jejího vystavení.
 1. Objednatel i Provozovatel jsou oprávněni od této Smlouvy písemně odstoupit s tím, že odstoupení je účinné okamžikem řádného doručení projevu vůle druhé straně. Pro případ odstoupení od této Smlouvy (resp. zrušení rezervace) ze strany Objednatele si smluvní strany sjednávají následující stornopoplatky:
 • za storno rezervace v období 60-31 dní před sjednaným začátkem pobytu bude účtován stornopoplatek ve výši 50 % z Celkové ceny;
 • za storno rezervace v období 30-15 dní před sjednaným začátkem pobytu bude účtován stornopoplatek ve výši 75 % z Celkové ceny;
 • za storno rezervace v období 14-0 dní před sjednaným začátkem pobytu bude účtován stornopoplatek ve výši 100 % z Celkové ceny.

Provozovatel je oprávněn jednostranně započíst nárok na stornopoplatek proti nároku Objednatele na vrácení jím uhrazené části Celkové ceny.

Objednatel je oprávněn v den nástupu snížit počet ubytovaných osob oproti počtu sjednanému v této Smlouvě až o 10 % (zaokrouhluje se dolů na celou osobu), s tím, že o tento počet odhlášených osob se poměrně sníží Celková cena. Objednatel je však povinen Provozovateli prokázat nezpůsobilost přihlášených účastníků kurzu k nástupu k pobytu (potvrzení od lékaře apod.). Pokud tak Objednatel neučiní, nemá na poměrné snížení Celkové ceny nárok.


Také upozorňujeme, že při předčasném ukončení a odjezdu nelze požadovat vrácení části finančních prostředků za ubytovací služby (pokud nedojde k domluvě s ubytovatelem) a zejména nevyužitou hromadnou přepravu – autobus – děkujeme za pochopení.