So Far SO Near 2012 – 2019

Čtvrtý rok projektu  zaměřeného na integraci cizinců v majoritní společnosti

WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

Prezentace projektu na E2 event Maďarsko – březen 2016