Prevence

S kamarády proti kyberšikaně III. – rok 2018

V roce 2018, tedy i ve školním roce 2018/2019 pokračuje projekt S kamarády proti kyberšikaně, jehož garantem Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) a který byl opět podpořen MČ Praha 3. Podstatou projektu je zapojení vrstevníků do preventivních aktivit školy. Starší spolužačky - ambasadorky po proškolení zástupcem NCBI navštěvují v rámci přibližně dvouhodinových seminářů jednotlivé třídy. Během těchto seminářů [...]
Posted in Prevence | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem S kamarády proti kyberšikaně III. – rok 2018

S kamarády proti kyberšikaně

Po několik let spolupracuje ZŠ Lupáčova s Národním centrem bezpečnějšího internetu (Saferinternet) na peer projektu S kamarády proti kyberšikaně. Odborně vyškolené lektorky – naše žákyně 8. ročníku v rámci dvouhodinových besed seznamují mladší spolužáky s pravidly, kterými je třeba se řídit na internetu a na sociálních sítích. Problematiku jim přibližují prostřednictvím krátkých filmů a dalších […]

Posted in Prevence, Výstupy z výuky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem S kamarády proti kyberšikaně

Besedy o kybernetické bezpečnosti

Dne 28. 11. 2018 navštívily naši školu studentky oboru Kybernetická bezpečnost ze Smíchovské střední průmyslové školy. V průběhu dopoledne uspořádaly ve všech třídách 4., 7. a 8. ročníku besedu právě na téma bezpečí dětí na internetu a sociálních sítích. Žáky poučily o tom, jak mají mít zabezpečena svá elektronická zařízení, které osobní údaje by neměli […]

Posted in Prevence, Výstupy z výuky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Besedy o kybernetické bezpečnosti

Projekt Šablony – seminář Bezpečnost dětí na internetu a sociálních sítích

Ve středu 7. 11. 2018 proběhlo v budově školy páté ze šesti plánovaných setkání rodičovské veřejnosti s odborníkem v rámci projektu Šablony. Pan Daniel Dočekal v rámci dvouhodinového semináře seznámil rodiče našich žáků s množstvím reálných nebezpečí, která souvisejí s užíváním internetu a sociálních sítí, na řadě konkrétních případů vysvětlil, jak tato nebezpečí identifikovat, předcházet […]

Posted in Prevence, projekt Šablony pro ZŠ Lupáčova 2017-2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projekt Šablony – seminář Bezpečnost dětí na internetu a sociálních sítích

Setkání s rodiči 7. 11. 2018 od 17:00 Bezpečnost dětí na sociálních sítích a internetu

Vážení rodiče, 7. 11. 2018 od 17:00 se v budově školy uskuteční v rámci projektu Šablony pro ZŠ Lupáčova odborně zaměřené tematické setkání s rodiči žáků naší školy. Tématem bude Bezpečnost dětí na sociálních sítích a internetu. Pozvaným odborníkem je pan Daniel Dočekal. Na setkání se prosím registrujte ZDE. Těšíme se na setkání s Vámi.

Posted in Prevence, projekt Šablony pro ZŠ Lupáčova 2017-2019, Rodiče, Škola | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Setkání s rodiči 7. 11. 2018 od 17:00 Bezpečnost dětí na sociálních sítích a internetu

S kamarády proti kyberšikaně II – rok 2017

V roce 2017, tedy i ve školním roce 2017/2018 pokračuje projekt S kamarády proti kyberšikaně, jehož garantem Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) a který byl opět podpořen MČ Praha 3. Podstatou projektu je zapojení vrstevníků do preventivních aktivit školy. Starší spolužačky - ambasadorky po proškolení zástupcem NCBI navštěvují v rámci přibližně dvouhodinových seminářů jednotlivé třídy. Během těchto seminářů [...]
Posted in Prevence | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem S kamarády proti kyberšikaně II – rok 2017

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG NA ZŠ LUPÁČOVA – PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

Školní psycholog Od školního roku 2017-2018 působí na naší škole školní psycholog. Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a […]

Posted in Prevence, projekt Šablony pro ZŠ Lupáčova 2017-2019 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ŠKOLNÍ PSYCHOLOG NA ZŠ LUPÁČOVA – PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

Projekt naší školy bude podpořen! Děkujeme za hlasování

Vážení rodiče, milé děti, obyvatelé Prahy 3!      V rámci participativního rozpočtu Městské části Praha 3 naše škola podala návrh na dovybavení jižního svahu dětského hřiště na Parukářce pro veřejnost -jedná se nám zejména o instalaci “pítka”, zřízení mobilní toalety a dalších herních prvků jako jsou například houpačky a houpací sítě.   Náš projekt […]

Posted in Ankety, Dokumenty, Družina, Prevence, Rodiče, Škola, Učitelé, Veřejnost, Žáci, Zpravodaj školy | Tagged , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projekt naší školy bude podpořen! Děkujeme za hlasování

1. schůzka školní žákovské rady

Asi se shodneme na tom, že školu dělají žáci a učitelé. A jsou to právě naši žáci, kteří mají často originální nápady a názory, jak ve školní budově něco vylepšit či změnit, ať se jedná o vybavení, nebo třeba o mezilidské vztahy a výuku. Rozhodli jsme se, že je škoda, aby jejich hlasy zůstaly nevyslyšeny, […]

Posted in Prevence, Žáci | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 1. schůzka školní žákovské rady

Preventivní program školy 2017/2018

V příloze je uveden Preventivní program školy pro školní rok 2017/2018 – aktualizace od 1. 9. 2017. Preventivní program 2017/2018

Posted in Dokumenty, Prevence | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Preventivní program školy 2017/2018

Mobilní telefony ve škole/šd

Prezentace mobilní telefony ve škole/šd prezentace-mobily-ve-skole

Posted in Družina, Prevence | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilní telefony ve škole/šd

S kamarády proti kyberšikaně – závěrečné vyhodnocení

V průběhu měsíce března až června 2016 proběhl preventivní program proti kyberšikaně, který zajišťovalo Národní centrum bezpečnějšího internetu společně s vedením školy. Byli vybráni ambasadoři (žáci VII. a VIII.tříd), kteří v součinnosti s NCBI vytvořili preventivní program. Program proběhl ve IV,.V. a VI, ročníku s tématy: "šikana obecně, kyberšikana a sextingu." Projekt pokračoval i po [...]
Posted in Prevence, Výstupy z výuky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem S kamarády proti kyberšikaně – závěrečné vyhodnocení

Cvičení Integrovaného záchranného systému

Dne 3. 10. dopoledne se uskutečnilo cvičení Integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy, jehož se jako figuranti zúčastnili žáci našich devátých tříd. Jejich úkolem bylo setrvat v restauračních prostorách věže, dokud se neozve pokyn k urychlené evakuaci zapřičiněné požárem v jedné z kuchyněk. Po vyhlášení evakuace všichni návštěvníci urychleně, leč ukázněně sestoupili po evakuačním schodišti […]

Posted in Prevence | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Cvičení Integrovaného záchranného systému

ŠD kroužek “Malý záchranář” v rámci prevence sociálně-patologických jevů

2x měsíčně proběhne v 1. odd. šd kroužek “Malý záchranář” zaměřený na prevenci sociálně-patologických jevů. Je určen žákům šd v 1. a 2. třídách. Jedná se o populární komplex výukových dvd od www.zachranny-kruh.cz, ve kterém si budeme povídat, hrát, luštit kvízy s interaktivní tabulí v preventivních tématech: Osobní bezpečí, Běžná rizika, Dopravní výchova, Základy první […]

Posted in Družina, Prevence | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ŠD kroužek “Malý záchranář” v rámci prevence sociálně-patologických jevů

Přehled standardních poradenských úkonů

Níže uvádíme přehled standardních poradenských úkonů výchovného a pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaných školou podle přílohy č. 3 Vyhlášky č. 72/2005 (Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních) v platném znění: I. Standardní činnosti výchovného poradce I.I. Poradenské činnosti: 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě […]

Posted in Prevence, Výchovné poradenství | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přehled standardních poradenských úkonů

Prevence kybešikany – letáky k tisku

Milí žáci, víte co je to např. kybergrooming nebo jak si chránit své osobní údaje v prostředí internetu? Ve fotogalerii najdete barevné letáky, které si můžete vytisknout a vyvěsit si je třeba ve své třídě:)      

Posted in Prevence | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prevence kybešikany – letáky k tisku

Prevence: Odkaz na webové stránky pro děti

http://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/pro-deti.html

Posted in Družina, Prevence | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prevence: Odkaz na webové stránky pro děti

Z prevence sociálně-patologických jevů

Posted in Družina, Prevence | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Z prevence sociálně-patologických jevů

Prezentace z projektu: “Vážím každý krok”- shrnutí

Posted in Prevence | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prezentace z projektu: “Vážím každý krok”- shrnutí

Galerie- výstava z projektu “Vážím každý krok”

Posted in Prevence | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Galerie- výstava z projektu “Vážím každý krok”

Z projektu: “Vážím každý krok”

Posted in Prevence | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Z projektu: “Vážím každý krok”

Vše o preventivním projektu: “Vážím každý krok” –

Představujeme Vám  projekt o bezpečnosti určený pro žáky 1. stupně: “Ač ve škole jsem třetí rok, vážím každý krok”. Skupina žáků (zejména druhých až čtvrtých tříd) je potenciálně jednou z ohrožených skupin. I v prostředí Prahy 3 se mohou setkávat se závadovými osobami, alkoholem, fetováním a pro mnohé z nich, kteří jsou doma vychovávání jako „v bavlnce“, to může být […]

Posted in Prevence | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vše o preventivním projektu: “Vážím každý krok” –

Preventivní program Unplugged 2013-2016

Ve škole se již několik let realizuje preventivní program lékařské fakulty UNPLUGGED. Celkové zadání projektu je uvedeno níže.  

Posted in Prevence | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Preventivní program Unplugged 2013-2016

Plán práce výchovných poradců

V přílohách jsou zveřejněny plány práce výchovných poradců včetně konzultačních hodin. Mgr. Kamila Kubrová – výchovný poradce pro II. stupeň   (kubrova@lupacovka.cz) PaeDr. Jaroslava Kudynová – výchovný poradce pro I. stupeň a preventista (kudynova@lupacovka.cz) Poradenstvi_2stupen Poradenství_1stupen prev.program 2015-2016

Posted in Prevence | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Plán práce výchovných poradců

Dokumenty k prevenci

Minimální preventivní plán je společně s krizovým plánem základním dokumentem této oblasti školní činnosti.  

Posted in Prevence | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dokumenty k prevenci